Η τεχνολογία της Vodafone στην υπηρεσία της υγείας

Η Vodafone αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας της και υλοποιεί προγράμματα που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Μία τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Ιδρύματος Vodafone που υλοποιείται για 12η συνεχή χρονιά και αξιοποιεί το συνεχώς εξελισσόμενο και ποιοτικό δίκτυο της εταιρείας.

Δωρεάν πρόσβαση για 100 σημεία

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 100 απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 500.000 κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών όπου εφαρμόζεται, να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Πρόληψη, παρακολούθηση και διαχείριση υγείας

Όσοι επισκεφτούν ένα από τα 100 ιατρεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν επτά βασικές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής, όπως το καρδιογράφημα και η σπιρομέτρηση. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις εφόσον ο γενικός/αγροτικός ιατρός αποφασίσει ότι θέλει μία συμβουλευτική γνωμάτευση, αποστέλλονται μέσω του δικτύου της Vodafone, σε καρδιολόγους/πνευμονολόγους στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Οι καρδιολόγοι/πνευμονολόγοι παρέχουν τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση άμεσα και γρήγορα με τον ίδιο τρόπο. Πρόσφατα στο Πρόγραμμα εντάχθηκαν και οι εξετάσεις ολικής χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, τα αποτελέσματα των οποίων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των κλινικών εξετάσεων που ήδη περιλαμβάνει το Πρόγραμμα, δίνουν τη δυνατότητα εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου για την επόμενη δεκαετία. Το Πρόγραμμα παρέχει και τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου εξεταζομένου, μέσα από τον οποίο οι γενικοί/αγροτικοί παρακολουθούν καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα την υγεία των ασθενών τους. Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Ιδρύματος Vodafone δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη διαχείριση συγκεκριμένων ιατρικών περιστατικών, αλλά αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο για τον Γενικό/Αγροτικό Ιατρό, προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες των ιατρείων των απομακρυσμένων σημείων όπου εφαρμόζεται.

Φορητός εξοπλισμός για μεγαλύτερη κάλυψη πληθυσμού

Ο εξοπλισμός που διατίθεται είναι φορητός, οπότε ο Γενικός/Αγροτικός Ιατρός μπορεί να διενεργήσει τις εξετάσεις στο περιφερειακό ιατρείο ή στην οικία του ασθενή του με την ίδια ευκολία, ενώ με τον ίδιο εξοπλισμό μπορούν να εξυπηρετηθούν περισσότερα του ενός τοπικού ιατρείου στην ίδια περιφέρεια.

Βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής προάγει την προληπτική ιατρική και παράλληλα καλύπτει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, καθώς παρέχει τη δυνατότητα συστηματικού ελέγχου της κατάστασης της υγείας τους, στον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.

Αρωγοί και συνεργάτες με κύρος

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην υλοποίηση του συμμετέχουν επίσης το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας και η εταιρεία Vidavo.

Συνεπής και συνεχής δέσμευση στις τοπικές κοινωνίες

Η Vodafone Ελλάδας δεν έχει λάβει καμία χρηματοδότηση για την εφαρμογή του προγράμματος. Αντιθέτως χρηματοδοτεί η ίδια αποκλειστικά το Πρόγραμμα, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας, μαζί με το Ίδρυμα Vodafone, καλύπτοντας το σύνολο του κόστους που απαιτείται για τη λειτουργία του προγράμματος από τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα έως και την τεχνική υποστήριξη, τα τηλεπικοινωνιακά κόστη κ.λπ. και τα 12 αυτά χρόνια αδιαλείπτως. Και συνεχίζει…

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, καθώς και τα σημεία εφαρμογής του είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.vodafone.gr/foundation.