Το έργο SmartCare αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την συμμετοχή 44 φορέων από 17 χώρες με διάρκεια υλοποίησης τριών ετών με στόχο την ανάπτυξη προσεγγίσεων υλοποίησης και αξιολόγησης μοντέλων αυτο-φροντίδας και αυτοδιαχείρισης της κατάστασης των ασθενών. Ειδικότερα στον ελληνικό πιλότο του Ευρωπαϊκό έργου SmartCare συμμετέχουν ενεργά οι Δήμοι Αγίου Δημητρίου, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου. Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο πιλοτικό πρόγραμμα είναι: α) τηλεμετρία με μετρήσεις στο σπίτι από τους ίδιους τους πολίτες ή τους φροντιστές τους β)τηλεδιασκέψεις για αξιολόγηση προόδου

  • Αυτόματες προειδοποιήσεις προς τους ασθενείς με κατευθυντήριες γραμμές
  • Αποστολή μηνυμάτων από τους επαγγελματίες υγείας προς τους ασθενείς

Για περισσότερες πληροφορίες: http://atticapilot.vida24.gr/