Στα πλαίσια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης/ Κοινωνίας της Πληροφορίας για την Τυποποίηση Συστημάτων - CEN / ISSS, ο Δρ Παντελής Αγγελίδης, πρόεδρος της VIDAVO, ήταν επικεφαλής της συντακτικής ομάδας ενός white paper με θέμα μία τυποποιημένη λύση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας με στόχο την συμπλήρωση του CEN/ISSS CEN WORKSHOP AGREEMENT (CWA).

Για περισσότερες πληροφορίες: ftp://cenftp1.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/eEHIC/